KULTURCREW SOM KURATORER OG KAOSPILOTER

I Viborg er det det eksperimenterende udviklingscenter for kultur med børn og unge, Kulturprinsen, som står for kommunens KulturCrew. Her fortæller projektleder Dorthe Andersen om, hvordan de i Viborg vil bruge KulturCrew til at sikre byens kulturliv, frivillige netværk og ikke mindst fremme den idérige, entreprenante ungdom.

KAOSPILOTER I TRYGGE RAMMER

”Vi vil egentlig gerne sætte kultur på dagsorden og gøre det til noget, de snakker om på skolerne. Kultur kan jo både være sport, kunst, musik, hvordan vi er sammen, og det er fedt at få fokus på. For os handler kultur dog også rigtig meget om det at være entreprenør og kaospilot,” fortæller Dorthe Andersen.

”Hvis man ikke har entreprenante forældre, lærer man det her i KulturCrew. De har jo idéerne, de skal bare have redskaberne og muligheden for at starte op i nogle trygge rammer i skolen.”

FLERE GADEFESTER, TAK

Viborg huser i forvejen Kulturjægerne og projektplatformen 3. sal, som er en gruppe unge, der med støtte fra kommunen i form af knowhow, grej, lokaler og økonomi laver arrangementer og projekter, som skal gøre Viborg sjovere at være ung i. Det er et af de steder, KulturCrew som en selvfølgelig er blevet inviteret ud og se.

”Vi vil gerne styrke fødekæden ved at vise vores KulturCrew, at når de kommer i gymnasiet, har de et at gå hen med sine skøre idéer. Mit håb er, at det om 10-15 år er de her tidligere KulturCrew, der sørger for flere gadefester i Viborg. Men det kræver, at vi understøtter idégenereringen og de innovative, kreative sider og giver eleverne troen på, at ’hold da kæft, vi kan godt sætte noget i gang’,” siger Dorthe Andersen.

BY OG CREW MØDES

For at få gang i både KulturCrew og kulturliv, arrangerede Kulturprinsen en rundtur for eleverne på en række af byens kulturinstitutioner, som hver havde fundet nogle reelle opgaver, KulturCrew kunne hjælpe dem med at løse.

”Kulturinstitutionerne er super opmærksomme på, at de skal være relevante for det omgivende samfund, så de sagde selvfølgelig ja. For eleverne handler det om, at de skal lære deres egen by at kende og også se bagom kulturen, hvad man egentlig laver som for eksempel booker eller kurator,” fortæller Dorthe Andersen.

KURATORER I KUNSTHAL

Et af disse besøg resulterede i et samarbejde mellem Viborg Kunsthal, hvor der vises udstillinger med samtidskunst, og KulturCrewet fra Friskolen i Viborg. På Viborg Kunsthal skulle en række studerende fra Visuel HF udstille nogle fotoserier, de havde lavet, og her fik KulturCrew rollen som kuratorer.

”Det var enormt sjovt og spændende. KulturCrew fik alle de her færdige fotoserier, og skulle så udvælge og beslutte, hvordan de skulle hænges op. De havde mange observationer og kiggede på linjer, indhold, farver – alt muligt,” fortæller Bodil Johanne Monrad, som er Kurator & formidler ved Viborg Kunsthal.

Hun stod for at indføre KulturCrew i kuratorens svære job og de dertil hørende overvejelser omkring kriterier, historier, forståelse af rum og medfølgende tekster.

”De havde nogle rigtig fine overvejelser og var gode til at begrunde deres valg. Og lad mig sige det sådan; jeg har ikke før prøvet at hænge billeder op i hjerteform,” griner Bodil Johanne Monrad.

Hovedpersonerne selv var også meget begejstrede for forløbet og til spørgsmålet, om de kunne finde på at sige ja til sådan en opgave igen, var svaret et enstemmigt:

”Ja, det kunne vi, 100 procent. Det har været sjovt og meget lærerigt.”

PLIGT TIL AT ÅBNE DØREN

For Viborg Kunsthal var det dog ikke bare den konkrete kuratoropgave, samarbejdet med KulturCrew handlede – og handler – om.

”Bagtanken her var at involvere de unge og give dem en forståelse for, hvad vi laver. Det var om man så må sige for at få dem ind i huset og på den måde få nogle ambassadører ud af huset,” siger Bodil Monrad og afslutter:

”KulturCrew er bare en god idé. De melder sig selv, at de har en interesse og har lyst til at være med, og så er det op til os at åbne dørene for dem. Og det skal vi gøre, det giver mening for både dem og os.”

FAKTA

Viborg Kommune startede KulturCrew op på tre skoler i 2014 og har nu KulturCrew på 10 skoler.

Eleverne kommer fra 4. til 9. klasse, og skolerne bestemmer selv, hvordan de vælger deres KulturCrew – nogle steder er det et valgfag, andre er det en hel klasse, og andre steder igen vælges KulturCrew ud fra ansøgninger eller håndplukkes af en lærer.

I Viborg er en fast del af KulturCrews opgaver at vælge, hvilke musikgrupper, skolerne skal have besøg af. Viborg sender derfor sine KulturCrew til LMS' årlige skolekoncertfestival, hvor eleverne oplever de koncerter, de siden vælger ud fra.
Læs mere om det her i festivalavisen Musik i Tidende fra 2016.