KULTURCREW

ANSVAR, INFLYDELSE, SAMARBEJDE, SJOV

KulturCrew er et unik koncept, som giver elever kompetencer, ansvar og indflydelse, der udvikler dem både som kulturarrangører og som mennesker.

 

OPGAVER OG ROLLER

Et KulturCrew består typisk af 6-12 elever, som i samarbejde med en kontaktlærer står for både forberedelse og afvikling af arrangementer på skolen. Det kan være et teaterstykke, en skolekoncert, en danseforestilling eller noget helt fjerde.

 

Eleverne samarbejder om opgaverne, som kan være som:

  • Værter – Står for kontakten med kunstnere, tager imod på skolen, sørger for forplejning og præsenterer dem på scenen.

  • PR-folk – Reklamerer for arrangementet på skolen og intra, interviewer kunstnerne, tager billeder og skriver artikler til lokal avis, skoleblad, hjemmeside mv.

  • Praktiske hjælpere – Tjek på lokaler klar, hjælper med at bære gear ind, opstilling og nedtagning. Står evt. for lys og teknik under arrangementet.

  • Arrangører – Har indflydelse på indkøb og udvælgelse af f.eks. teaterstykker eller koncerter til skolen. Kan også organisere og afvikle egne arrangementer på skolen.

 

KURSUS

For at blive klædt på og uddannet til de forskelligartede opgaver, kommer eleverne på et årligt kursus med KulturCrew fra andre skoler i kommunen. Kurset er en platform for læring og kompetenceløft.

 

HVORFOR KULTURCREW

KulturCrew på skolen sikrer kulturelle arrangementer og kunstnerne det bedst mulige udgangspunkt for god optræden. KulturCrew er gode forbilleder, der med engagement bidrager til, at skolen er både forberedt og forventningsfuld.

På skoler, der allerede har KulturCrew oplever de, at KulturCrew giver mere dialog, sammenhold og ligeværd på tværs af klasser på skolen. Eleverne får mulighed for at lære i et konkret læringsrum, og skolen får en profil med aktive, engagerede elever.

 

INTERESSERET?

Kontakt os for nærmere info om opstart og priser.

"Børn kan noget, og de vokser, har det sjovere og får det bedre med sig selv og omverdenen ved at få ansvar. Det får de med KulturCrew."

Casper Jensen, Billund Kulturskole