KULTURCREW STYRET AF KULTUREN

I København Nordvest er KulturCrew ikke opstået på ønske fra kommunen eller skolerne, men fordi de lokale kulturinstitutioner faldt for idéen og selv fandt timer til at føre den ud i livet.

FIRE KOORDINATORER

”Det var Batida (børneteater med base i Nordvest, red.), som foreslog at der blev startet KulturCrew op her, og vi endte med at være fire kulturinstitutioner, som blev enige om at dele opgaven med at være koordinatorer,” fortæller Conni Humeniuk, børnekulturformidler og leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille og fortsætter:

”Vi kunne med det samme se idéen i at inddrage den nye generation i, hvad der foregår kulturelt i området. Det er til vores egen fordel, at de bliver kulturbrugere.”

Rent praktisk foregår arbejdet sådan, at Børnekulturhuset Sokkelundlille fungerer som daglig tovholder på KulturCrew-projektet, mens de øvrige partnere – Dansekapellet, BIBLIOTEKTET og Teater Nordvest (Batida + Kultur Nord) – bidrager og deltager ved møder, søger penge og står bag forskellige arrangementer og kurser.

EN ØJENÅBNER MED FORDELE

”Vi fordeler ressourcerne, og deles om udgifter og opgaver. Der er mange fordele ved denne løsning, blandt andet, at vi får et bredt netværk. Den helt store gevinst er dog, at vi alle bliver tvunget til at kigge på vores målgruppe – hvordan får vi dem involveret, og hvad har de af interesser. Og så er det en øjenåbner både for os kulturinstitutioner og skolerne at se hinandens rammer og hverdag,” fortæller Conni Humeniuk.

På de to skoler med KulturCrew i Nordvest er der en koordinerende lærer, som hjælper eleverne med opgaverne i hverdagen og står for kontakten med kulturinstitutionerne. Denne direkte kontakt mellem skolerne og kulturinstitutionerne er en fordel på flere planer.

”Vi oplever, at hvis vi har et tilbud, er der nemmere hul igennem til de her skoler, fordi KulturCrew er vores ambassadører og er gode til at formidle, hvad der er af aktiviteter for børn. Og samtidig bliver Nordvest et trygt miljø for børnene, fordi de kommer til at kende mange og får øjnene op for, hvad der sker i deres eget kvarter. Det er hyggeligt og giver en sammenhængskraft til kvarteret.”

FORÆLDREOPBAKNING GIVER SUCCES

KulturCrew i Nordvest har både opgaver på skolen, men også forskellige opgaver uden for skoletiden, som for eksempel på Børnekulturhuset Sokkelundlille, hvor de er medværter og hjælpere på Kulturnatten og på Feriecamp i sommeren. Den slags aktiviteter kræver en ekstra indsats fra både kulturinstitutioner og velvilje fra forældrene, men det kommer i høj grad igen, mener Conni Humeniuk:

”Forældrene synes det er fint, fordi de kan mærke, hvor glade deres børn er for at have den her funktion, og for os kulturinstitutionerne er det med til at holde os levende at skulle have den tætte kontakt med børn og unge. Vi kan også mærke på de børn, som kommer i vores værksteder, at de synes, det er rart, det er andre børn, som hjælper dem i stedet for voksne.”

Endelig vinder eleverne også selv meget ved at være med i KulturCrew.

”Vi kan helt klart mærke, at de udvikler. De får redskaber, de for eksempel kan bruge til fremlæggelser og eksaminer, og vi kan høre på lærerne, at nogle af eleverne på eget initiativ har delt i klassen, hvad de har lært, så der også kommer noget vidensdeling,” fortæller Conni Humeniuk, som godt tør betegne projektet som en succes:

”Vi har både stille børn og nogle, som ikke er bogligt stærke, og KulturCrew gør, at de føler sig som noget særligt, noget de er stolte over. Vi har ventelister for at blive KulturCrew, og vi møder børn ned i 2. Klasse, som bare glæder sig til at blive store nok til at kunne blive KulturCrew.”

FAKTA

København NV Kommune startede med KulturCrew i 2015 på foranledning af børneteatret Batida.

Der er KulturCrew på to af kommunens skoler, og der deltager elever fra 4. til 6. klasse.