KULTURCREW I BØRNENES HOVEDSTAD

I Billund Kommune har KulturCrew i løbet af ganske kort tid fået en stor rolle både på og uden for skolerne. Kommunens KulturCrew-ansvarlige, Casper Jensen fra Billund Kulturskole, fortæller:

”Vi har valgt, at også eksterne kan bede KulturCrew om hjælp. For eksempel afholdt LEGO en konference, hvor de gerne ville have nogle KulturCrew-journalister ud og filme og interviewe deltagerne. Det havde vi nogle friske elever, som sagde ja til, selvom det var udenfor skoletiden.”

 

SUNDE UDFORDRINGER I TRYGGE RAMMER

Når Casper Jensen får en henvendelse udefra om brug af KulturCrew, skriver han en mail til de ansvarlige lærere med den konkrete opgavebeskrivelse, og de videreformidler det til deres crew, som selv tager stilling og melder til og fra.

”Vi har været heldige med at få medvind på skolerne, som godt kan se, hvor sundt det er for børnene at skulle stå på egne ben og få de her udfordringer.”

Der er selvfølgelig spilleregler, som skal overholdes før Casper Jensen siger ja til at kontakte KulturCrew. Blandt andet skal dem, som ønsker KulturCrews hjælp, sikre at der er en voksen til stede, og at der er mad og grundig briefing til eleverne.

 

DET GIVER MENING

I august afholder Billund hvert år Internationale Børnekulturdage, en tredages børnefestival med et hav af kreative aktiviteter, konkurrencer, streetfood, rollespil, sport og ikke mindst koncerter. KulturCrew skal her tage sig af kunstnere og præsentere dem på scenen.

 

”De brugte en hel weekend på frivilligt arbejde, og endte med at synes, det var det sjoveste, de længe have prøvet.”

Casper Jensen

”Det giver fantastisk god mening til en festival for børn, at det også er børn på og bag scenen. Forældrene forstår bedre, hvad det der KulturCrew egentlig er og bliver utrolig stolte over at se deres børn stå på en scene foran 1000 mennesker. Og eleverne selv udvikler sig kolossalt, de hygger sig sammen og bliver mere selvstændige. Noget de kan bruge i skolen, hvilket vi også hører fra lærerne,” fortæller Casper Jensen.

 

KULTURCREW ER DELTAGENDE BORGERE

Et af de håb, kommunen har med KulturCrew, er at de unge vokser op og bliver ved med at arbejde som frivillige og aktive deltagere i kommunens kultur- og fritidsliv.

”Vi har en vision om at lave velfærd med borgerne, ikke for. Borgerne skal være en aktiv del af beslutningerne om, hvad der sker i kommunen, præcis som KulturCrew kan være det på skolerne,” siger Casper Jensen.

FAKTA

Billund Kommune startede med KulturCrew i 2015 i forbindelse med kommunens værtsskab for Musik i Tide Festival.

Der er KulturCrew på syv af kommunens ti skoler, og der deltager elever fra 4. til 9. klasse.

Billund kalder sig for Børnenes Hovedstad, og har sammen med LEGO skabt et firma med den engelske titel Capital of Children (CoC).